SIK SORULANLAR
2- Compact Laminat üretiminde dünya standartı nedir?

 

Kompakt Laminatlar EN 438 veya türevi standartlar altında üretilmektedir. Bu standart, 2 mm ve daha kalın olan dış mekân sınıfı sıkı lâmine levhaları kapsar. Doğrudan güneş ışığına maruz kalma, yağmur ve don gibi dış mekân iklim şartlarında kullanılmak üzere tasarlanmış standart sınıf veya yangın geciktiricili sınıf lâmine levhalar içindir.

İki performans seviyesi belirtilmiştir; birincisi normal dış mekân iklim şartları için, ikincisi şiddetli dış mekân iklim şartları için. Bu standarda uygunluk gösteren lâmineler dış mekân sınıfı sıkı lâmine levhalar olarak adlandırılırlar ve bu levhalar, yüksek çekme mukavemeti, yüksek çarpma mukavemeti, ısı şoku mukavemeti, iklime ve küflenmeye mukavemet özellikleri ile karakterize edilmişlerdir.

Dış mekân sınıfı lâmine levhalar, renk değişimine ve dış mekân kullanımlarında eskimeye yüksek mukavemeti olan çok değişik dekoratif renklerde üretilebilirler.

Dış mekân sınıfı sıkı lâmineler, montaj için uygun hale gelebilmeleri için yalnızca kesilmeleri ve delinmeleri gibi işlemlerin yapılması gerekir.

EN 438-2, EN 438 standart serisinin bu bölümü ile ilgili deney metotlarını kapsar.

 


COPYRIGHT © 2012 PRUVA YAPI